Национална конференция по признаване на квалификации

На 18 и 19 ноември 2010 г. ще се проведе „Национална конференция по признаване на квалификации“. Тя е финансирана по проект на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“ на ГД „Образование и култура“. Проектът се изпълнява от Националния център за информация и документация.
Целта на форума е да бъдат дискутирани актуалните проблеми по признаването на квалификации за висше образование и възможностите за оптимизиране на взаимодействието и сътрудничеството между ангажираните институции и организации.
Ще бъдат представени състоянието и проблемите както на признаването на чужди квалификации у нас, така и на български квалификации в страните-членки на ЕС. Ще се обсъдят и конкретни въпроси относно автентичността на образователните документи и легитимността на образователните институции, т.н. „фабрики за дипломи“, признаването на съвместни образователни степени и др.
Участниците ще бъдат запознати с препоръките за промени и допълнения в Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 28.03.2000 г.), известна като Лисабонската конвенция и със системата за признаване на квалификации за висше образование в Германия.
В националната конференция ще вземат участие представители на български висши училища, държавни институции, компетентни органи по регулираните професии, работодателски организации, както и чуждестранни експерти от Мрежата на Националните информационни центрове за академично признаване и мобилност (НАРИК).
Информация относно възможностите за участие, мястото на провеждане, дневния ред и основните документи на конференцията ще бъдат публикувани на интернет сайта на НАЦИД http://www.nacid.bg.

Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: