Накратко за средното образование

Общото средно образование (горен курс) може да се раздели на средно общообразователно и средно профилирано. Първото се постига в средните общообразователни училища (за 3 или 4 години), а второто – в профилираните средни училища (за 4 или 5 години). Учениците влизат в профилираните училища след завършване на 7 или 8 клас, полагайки приемни изпити, в съответствие с профила на училището (български език и литература, математика, хуманитарни науки и т.н.)

Общо средно образование (в горните класове) се предоставя от:

Средни общообразователни училища (СОУ), които покриват: елементарно училищно ниво – от 1 до 4 години; прогимназиално ниво – от 5 до 8 години и средно училищно ниво – от 9 до 11 години.

Профилирани училища с интензивно преподаване на чужди езици (езикови училища) – влиза се след завършване на 7 клас, на основата на конкурс. Те покриват от 8 до 12 (13) години.

Профилирани средни училища – влиза се след завършване на 8-ма година (с изучаване на естествени науки и/или математически училища, за хуманитарни науки, спортни училища, училища по изкуствата и т.н.) Покриват от 9 до 12 (13) години.

Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: