ГОТОВИ ТЕМИ

Тук ще публикуваме списък на вече готови разработки 3 месеца след тяхното предаване на клиента, който ги е поръчал.

МАРКЕТИНГ

 • Възникване и развитие на маркетинга през годините – курсова работа. Страници – 10. Цена – 8 лв.

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

 • Методи за наблюдение. Обща характеристика. Наблюдение в тесния смисъл на думата. Самонаблюдение – курсова работа, използвана в ПУ „Паисий Хилендарски“. Оценена е с 6. Страници – 33. Цена – 20 лв.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

 • Право на международните договори – курсова работа, използвана в ПУ „Паисий Хилендарски“. Оценена е с 6. Страници – 5. Цена – 5 лв.

ОПАКОВКА НА ПРОДУКТИТЕ

 • Изследване състоянието на опаковката и маркировката на майонеза – курсова работа, използвана в … Страници – 13. Цена – 8 лв.

СТАТИСТИКА

 • Предмет, метод и задачи на статистиката. Основни статистически показатели. Приложение на статистиката в практиката – курсова работа. Страници – 16. Цена – 14 лв. 

СЧЕТОВОДСТВО

 • Лизинг – същност, видове. Отразяване на лизинга в счетоводната отчетност на предприятията. Курсова работа, използвана в София. Страници – 22. Цена – 14 лв.
 • Факторинг – форма на финансиране на дейността на предприятията.  Счетоводно отчитане в практиката – курсова работа, използвана в София. Страници – 17. Цена – 14 лв.

ТРАНСПОРТ И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ

 • Цени и ценообразуване в транспортната дейност – реферат, използван в ПУ „Паисий Хилендарски“.  Оценен е с 5.75. Страници – 13. Цена – 8 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА

 • Специфични особености на дистрибуцията на бързооборотни стоки – курсова работа използвана в … Страници – 30. Цена  – 20 лв.

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

 • Държавно обществено осигуряване – Дипломна работа. Страници – 55. Цена – 70 лв.
 • Национална агенция за приходите – възникване, структура, правомощия, процедури – Дипломна работа. Страници – 80. Цена – 105 лв.


Реклами
%d блогъра харесват това: